Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi hợi mạng nam

Tag Archives: tuổi hợi mạng nam

Tử Vi Tuổi Quý Hợi (1983 – 2043) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Hợi

Nam mạng – Quý Hợi Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Hợi (1983 – 2043) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Hợi (1971 – 2031) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Hợi

Nam mạng – Tân Hợi Cung CẤN. Trực KHAI Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON CỌP Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Hợi (1971 – 2031) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi (1959 – 2019) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi

Nam mạng – Kỷ Hợi Sanh năm: 1959, 2019 và 2079 Cung KHÔN.Trực ĐỊNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Hợi (1947 – 2007) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Hợi

Nam mạng – Đinh Hợi Cung CẤN. Trực NGUY Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON DƠI Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Hợi (1947 – 2007) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Hợi (1935 – 1995) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Hợi

Nam mạng – Ất Hợi Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Xương CON HEO. Tướng tinh CON HƯƠU Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Hợi (1935 – 1995) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Ất Hợi mạng Hỏa số này, …

Xem tiếp