Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi mão mạng nam

Tag Archives: tuổi mão mạng nam

Tử Vi Tuổi Đinh Mão (1987- 2047) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Mão

Nam mạng – Đinh Mão Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON MÈO. Tương tinh CON GÀ Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Mão (1987- 2047) Nữ Mạng) TỎNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Mão (1975 – 2035) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Mão

Nam mạng – Ất Mão Cung TỐN. Trực BẾ Mạng ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn) Khắc SƠN HẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON DƠI Ông quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Mão (1975 – 2035) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Mão (1963 – 2023) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Mão

Nam mạng – Quý Mão Cung ĐOÀI. Trực MẤN Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON HƯƠU Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Mão (1963 – 2023) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Nhìn …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Mão (1951 – 2011) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Mão

Nam mạng – Tân Mão Cung TỐN. Trực THÀNH Mạng TÒNG BÀ MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RÁI Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Mão (1951 – 2011) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Mão (1939 – 1999) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Mão

Nam mạng – Kỷ Mão Cung ĐOÀI. Trực BẾ Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RỒNG Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Mão (1939 – 1999) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Số này tuổi nhỏ có tiền, Nhưng không giữ …

Xem tiếp