Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi mùi mạng nam

Tag Archives: tuổi mùi mạng nam

Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi (1979 – 2039) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi

Nam mạng – Kỷ Mùi Cung LY. Trực THÂU Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế (cô quạnh) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi (1979 – 2039) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi (1967 – 2027) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi

Nam mạng – Đinh Mùi Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (tân khổ) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RỒNG Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Mùi (1967 – 2027) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Mùi (1955 – 2015) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Mùi

Nam mạng – Ất Mùi Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng phú quý) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GÀ Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Mùi (1955 – 2015) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Mùi (1943 – 2003) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Mùi

Nam mạng – Quý Mùi Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON CỌP Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Mùi (1943 – 2003) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Quý Mùi cung Chấn trực Kiên, Là cây dương liễu …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Mùi (1931 – 1991) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Mùi

Nam mạng – Tân Mùi Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU Phật độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Mùi (1931 – 1991) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng Tân Mùi, Mạng Thổ là đất có nhiều …

Xem tiếp