Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi ngọ mạng nam

Tag Archives: tuổi ngọ mạng nam

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ

Nam mạng – Mậu Ngọ Cung KHẢM. Trực THÀNH Mạng THIỆN THƯỢNG HÒA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ

Nam mạng – Bính Ngọ Cung TỐN. Trực MÃN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (tận khổ) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nữ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ

Nam mạng – Giáp Ngọ Cung CẤN. Trực CHẤP Mạng SA KIM TRUNG (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng, phú quý) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CHIM TRĨ Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nữ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ

Nam mạng – Nhâm Ngọ Cung TỐN. Trực BẾ Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CÁO Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Mộc cây liễu …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Ngọ (1930 – 1990) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Ngọ

Nam mạng – Canh Ngọ Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng LỘ BÀNG THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON VƯỢN Phật độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Ngọ (1930 – 1990) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Canh Ngọ số mạng như vầy Đất ở đường lộ muôn ngàn …

Xem tiếp