Thứ Ba, Tháng Tám 4, 2020
Trang chủ Tags Tuổi ngọ mạng nữ

Tag: tuổi ngọ mạng nữ

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nữ Mạng

Nữ mạng - Mậu Ngọ Cung CHẤN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nữ Mạng

Nữ mạng - Bính Ngọ Cung CÀN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử...

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nữ Mạng

Nữ mạng - Giáp Ngọ Cung LY Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ...

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nữ Mạng

Nữ mạng - Nhâm Ngọ Cung LY Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dường liễu) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CÁO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử...

Tử Vi Tuổi Canh Ngọ (1930 – 1990) Nữ Mạng

Nữ mạng - Canh Ngọ Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử...

Nhiều người xem