Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi ngọ mạng nữ

Tag Archives: tuổi ngọ mạng nữ

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ

Nữ mạng – Mậu Ngọ Cung CHẤN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nam Mạng) TỔNG QUAN Mậu Ngọ mạng Hỏa số này, Lửa trời soi sáng chiếu …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ

Nữ mạng – Bính Ngọ Cung CÀN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nam Mạng) TỔNG QUAN Bính Ngọ, mạng Thủy, cung Càn, Mạng Thủy là …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ

Nữ mạng – Giáp Ngọ Cung LY Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nam Mạng) TỔNG QUAN Giáp Ngọ, cung Ly mạng Kim, Vàng trong bãi …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ

Nữ mạng – Nhâm Ngọ Cung LY Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dường liễu) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CÁO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nam Mạng) TỔNG QUAN Nhâm Ngọ, mạng Mộc cung Lý, Là cây Dương Liễu …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Ngọ (1930 – 1990) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Ngọ

Nữ mạng – Canh Ngọ Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Ngọ (1930 – 1990) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi nầy, Cung Ly mạng Thổ là …

Xem tiếp