Thứ Bảy, Tháng Bảy 11, 2020
Trang chủ Tags Tuổi sửu nam mạng

Tag: tuổi sửu nam mạng

Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nam Mạng

Nam mạng - Ất Sửu Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU....

Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nam Mạng

Nam mạng - Quý Sửu Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON...

Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nam Mạng

Nam mạng - Tân Sửu Cung ĐOÀI. Trực THÂU Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU....

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nam Mạng

Nam mạng - Kỷ Sửu Cung ĐOÀI. Trực BÌNH Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU....

Tử Vi Tuổi Đinh Sửu (1937 – 1997) Nam Mạng

Nam mạng - Đinh Sửu Cung LY. Trực THÂU Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON TRÙNG Cậu Tài, Cậu Quý độ...

Nhiều người xem