Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi sửu nam mạng

Tag Archives: tuổi sửu nam mạng

Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Sửu

Nam mạng – Ất Sửu Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nữ mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Sửu

Nam mạng – Quý Sửu Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN Ông Tử Vi độ mạng (Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Sửu

Nam mạng – Tân Sửu Cung ĐOÀI. Trực THÂU Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu

Nam mạng – Kỷ Sửu Cung ĐOÀI. Trực BÌNH Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CÚ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Sửu (1937 – 1997) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Sửu

Nam mạng – Đinh Sửu Cung LY. Trực THÂU Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON TRÙNG Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Sửu (1937 – 1997) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đinh Sửu số mạng như là, Giang Hà là …

Xem tiếp