Thứ Bảy, Tháng Tám 8, 2020
Trang chủ Tags Tuổi sửu nữ mạng

Tag: tuổi sửu nữ mạng

Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nữ Mạng

Nữ mạng - Ất Sửu Cung TỐN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử...

Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nữ Mạng

Nữ mạng - Quý Sửu Cung TỐN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ...

Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nữ Mạng

Nữ mạng - Tân Sửu Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Chúa Tiên độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nữ Mạng

Nữ mạng - Kỷ Sửu Cung ĐOÀI Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CHIM CÚ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Đinh Sửu (1937 – 1997) Nữ Mạng

Nữ mạng - Đinh Sửu Cung LY Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON TRÙNG Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi...

Nhiều người xem