Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi sửu nữ mạng

Tag Archives: tuổi sửu nữ mạng

Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Sửu

Nữ mạng – Ất Sửu Cung TỐN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nam mạng) TỔNG QUAN Ất Sửu cũng là số tuổi cao, Đời cô lắm …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Sửu

Nữ mạng – Quý Sửu Cung TỐN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nam Mạng) TỔNG QUAN Quý Sửu số cô như là, Tang đó mạng Mộc …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Sửu

Nữ mạng – Tân Sửu Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Chúa Tiên độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nam Mạng) TỔNG QUAN Tân Sửu mạng Thổ cung Đoài, Đất ở đầu vách ít …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu

Nữ mạng – Kỷ Sửu Cung ĐOÀI Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CHIM CÚ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nam Mạng) TỔNG QUAN Kỷ Sửu số mạng như vầy, Lửa trời sấm chớp sáng …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Sửu (1937 – 1997) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Sửu

Nữ mạng – Đinh Sửu Cung LY Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON TRÙNG Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Sửu (1937 – 1997) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đinh Sửu mạng Thủy cung Ly, Giang hà nước chảy từ từ …

Xem tiếp