Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi thân mạng nam

Tag Archives: tuổi thân mạng nam

Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Thân

Nam mạng – Canh Thân Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Thân

Nam mạng – Mậu Thân Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Thân

Nam mạng – Bính Thân Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Thân

Nam mạng – Giáp Thân Cung KHÔN.Trực ĐỊNH Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Giáp Thân mạng Thủy số này, Nước ở trong giếng họ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (1932 – 1992) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân

Nam mạng – Nhâm Thân Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (1932 – 1992) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Tuổi cùng với mạng lắm lần gian nan. …

Xem tiếp