Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi thân mạng nữ

Tag Archives: tuổi thân mạng nữ

Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Thân

Nữ mạng – Canh Thân Cung KHÔN Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nam Mạng) TỔNG QUAN Canh Thân số mạng như vầy, Cung Khôn, mạng …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Thân

Nữ mạng – Mậu Thân Cung CẤN Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nam Mạng) TỔNG QUAN Mậu Thân cung Cấn số nàng, Mạng Thổ đất lớn nhiều …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Thân

Nữ mạng – Bính Thân Cung KHÔN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nam Mạng) TỔNG QUAN Bính Thân mạng Hỏa cung Khôn, Lửa ở dưới núi cháy …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Thân

Nữ Mạng – Giáp Thân Cung KHÔN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nam Mạng) TỔNG QUAN Giáp Thân mạngThủy số này, Nước ở trong giếng họ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (1932 – 1992) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân

Nữ mạng – Nhâm Thân Cung KHÔN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (1932 – 1992) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số cô mạng nầy, Vàng trong cây kiếm ít …

Xem tiếp