Thứ Ba, Tháng Tám 4, 2020
Trang chủ Tags Tuổi thân mạng nữ

Tag: tuổi thân mạng nữ

Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nữ Mạng

Nữ mạng - Canh Thân Cung KHÔN Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ...

Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nữ Mạng

Nữ mạng - Mậu Thân Cung CẤN Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nữ Mạng

Nữ mạng - Bính Thân Cung KHÔN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nữ Mạng

Nữ Mạng – Giáp Thân Cung KHÔN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử...

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (1932 – 1992) Nữ Mạng

Nữ mạng - Nhâm Thân Cung KHÔN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi...

Nhiều người xem