Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi tỵ mạng nam

Tag Archives: tuổi tỵ mạng nam

Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ (1989 – 2049) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ

Nam mạng – Kỷ Tỵ Cung CẤN. Trực KHAI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Phật độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ (1989 – 2049) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Kỷ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ (1977 – 2037) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ

Nam mạng – Đinh Tỵ Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CÚ Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ (1977 – 2037) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Tỵ (1965 – 2025) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Tỵ

Nam Mạng – Ất Tỵ Sanh năm:1905, 1965 và 2025 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng PHÚC ĐĂNH HỎA (lửa đèn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (tận khổ) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON TRÂU Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Tỵ (1965 – …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Tỵ (1941 – 2001) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Tỵ

Nam mạng – Tân Tỵ Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân đèn) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON THỎ Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Tỵ (1941 – 2001) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Số sinh cách trở quê hương, Lập nên cơ nghiệp …

Xem tiếp