Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi tý nam mạng

Tag Archives: tuổi tý nam mạng

Tử vi tuổi Giáp Tý (1984 – 2044) Nam mạng

Tử vi tuổi Giáp Tý

Nam mạng – Giáp Tý Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng. (Tử vi tuổi Giáp Tý (1984 – 2044) Nữ mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Nhâm Tý (1972 – 2032) Nam mạng

Tử vi tuổi Nhâm Tý

Nam mạng – Nhâm Tý Cung CHẤN. Trực CHẮP Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON HEO Ông Tử Vi độ mạng. (Tử vi tuổi Nhâm Tý (1972 – 2032) Nữ mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Tý (1960 – 2020) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Tý

Nam mạng – Canh Tý Cung CÀN. Trực THÀNH Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Tý (1960 – 2020) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Mậu Tý (1948 – 2008) Nam mạng

Tử vi tuổi Mậu Tý

Nam mạng – Mậu Tý Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử vi tuổi Mậu Tý (1948 – 2008) Nữ mạng) …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Bính Tý (1936 -1996) Nam mạng

Tử vi tuổi Bính Tý

 Bính Tý – Nam mạng Cung CẤN. Trực THÀNH Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử vi Tuổi Bính Tý (1936 – 1996) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Luận xem số mạng tuổi …

Xem tiếp