Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi tý nữ mạng

Tag Archives: tuổi tý nữ mạng

Tử vi tuổi Giáp Tý (1984 – 2044) Nữ mạng

Tử vi tuổi Giáp Tý

Nữ mạng – Giáp Tý Cung CHẤN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử Vi Tuổi Giáp Tý (1984-2044)  Nam mạng) TỔNG QUAN Giáp Tí số mạng như vầy Dời đổi nhà cửa sau …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Nhâm Tý (1972 – 2032) Nữ mạng

Tử vi tuổi Nhâm Tý

Nữ mạng – Nhâm Tý Cung CHẤN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON BEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử Vi Tuổi Nhâm Tý (1972 – 2032) Nam mạng) TỔNG QUAN Nhâm Tí cung Chấn số này, Tang đố mạng Mộc cây …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Canh Tý (1960 – 2020) Nữ mạng

Tử Vi Tuổi Canh Tý

Nữ mạng – Canh Tý Cung CÀN Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Bà Chúa Tiên độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Tý (1960 – 2020) Nam mạng) TỔNG QUAN Canh Tí mạng Thổ cung Càn, Đất ở đầu vách thế mà …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Mậu Tý (1948 – 2008) Nữ mạng

Tử vi tuổi Mậu Tý

Nữ mạng – Mậu Tý Cung CÀN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử vi tuổi Mậu Tý (1948 – 2008) Nam mạng) TỔNG QUAN Mậu Tý mạng Hỏa cung Càn, Lửa trời chớp nhoáng …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Bính Tý (1936 -1996) Nữ mạng

Tử vi tuổi Bính Tý

Nữ mạng – Bính Tý Cung CHẤN Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Bà Chúa Ngọc độ mạng (Tử vi tuổi Bính tý (1936 – 1996) – Nam mạng) TỔNG QUAN Bính Tý Cung Càn sinh ra, Mạng Thủy là nước mà …

Xem tiếp