Home Phật giáo Thần thoại: Phật Mẫu Man Nương và Tứ Pháp

Thần thoại: Phật Mẫu Man Nương và Tứ Pháp

24
0
Thần thoại: Phật Mẫu Man Nương và Tứ Pháp
Thần thoại: Phật Mẫu Man Nương và Tứ Pháp

Tương truyền dưới thời thái thú Sĩ Nhiếp (thế kỉ 2-3 CN), có nhà sư Khâu Đà La người Tây Trúc, Ấn Độ lập am truyền đạo ở bờ sông Đuống. Khi ấy trong vùng có người con gái tên là Man Nương, mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã một lòng quy Phật, nhưng vì nói lắp không thể cùng chúng tụng kinh nên thường ở dưới bếp nấu nướng cho các vị tăng.

Để lại nhận xét

Please enter your comment!
Please enter your name here