1229 lượt xem

[Bắc Giang] Đền Từ Hả

Đền Từ Hả

Đền Từ Hả thuộc xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nơi thờ thượng tướng quân Thân Cảnh Phúc (tức Vũ Thành) thời Lý. Người có công trong cuộc chống quân Tống xâm lược thế kỷ thứ XI (1075-1077).

Đền Từ Hả
Đền Từ Hả

Đền Từ Hả thuộc xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nơi thờ thượng tướng quân Thân Cảnh Phúc (tức Vũ Thành). Đền Từ Hả toạ lạc ở phía Nam làng Hả Hộ (nay là làng Kép Hai). Thời nhà Lý nơi đây thuộc Động Giáp, châu Lạng của nước Đại Việt. Động Giáp là một động lớn có dòng họ Giáp sau đổi thành họ Thân, trong dòng họ có đến 3 người làm phò mã nhà Lý như: Thời Lý Công Uẩn có Giáp Thừa Quý làm phò mã; Thời Lý Thái Tông có Thân Thiệu Thái làm phò mã (năm 1029); Thời Lý Nhân Tông có Thân Cảnh Phúc làm phò mã (năm 1066). Có thể nói đây là vùng đất địa linh, nhân kiệt đã xuất hiện nhiều hào kiệt anh hùng thời Lý. Người có công trong cuộc chống quân Tống xâm lược thế kỷ thứ XI (1075-1077).

Cặp sư tử đá trước đền
Cặp sư tử đá trước đền

Đền có bình đồ kiến trúc theo theo kiểu chữ Tam gồm có 3 hạng mục: đền Thượng – đền Trung và đền Hạ, bên cạnh đền là ngôi chùa Hả. Tất cả tạo thành một khối thống nhất và liên hoàn về kiến trúc chạy dọc theo bờ sông Lục Nam kéo dài khoảng hơn 400m.

 

Lễ hội đền Từ Hả
Lễ hội đền Từ Hả

Đền Từ Hả thờ Thượng tướng quân Thân Cảnh Phúc (Vũ Thành) – Người có công trong cuộc chống quân Tống xâm lược thế kỷ thứ XI (1075-1077). Phối thờ còn có 6 vị là Phò Mã và Công Chúa nhà Lý. Hiện nay đền còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý có  giá trị lịch sử văn hoá như đồ thờ, đồ rước… đặc biệt còn giữ được 21 đạo sắc phong của các triều đại. Năm 1991, đền đã được Nhà Nước công nhận xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hoá cấp Quốc Gia.

Rước kiệu trong lễ hội đền Từ Hả
Rước kiệu trong lễ hội đền Từ Hả

Để ghi nhớ đến công lao to lớn của người, hàng năm nhân dân trong vùng mở hội từ mồng 6 đến mồng 8 tháng giêng, trong đó có rước hội, cuộc rước là diễn lại sự tích đi đánh giặc của Người. Lễ hội từ Hả diễn rã nhằm ôn lại quá khứ hào hùng của cha ông ta và tinh thần đoàn kết đáu tranh của dân tộc. Lễ hội từ Hả là một lễ hội lớn của nhân dân trong vùng nói riêng và huyện Lục Ngạn nói chung, lễ hội đã lôi kéo thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và du khách thập phương về trẩy hội.