11612 lượt xem

[Bản văn] Chúa Bà Cà Phê

Thiep Tan Linh Muc 2

Chúa Bà Cà Phê không hay về ngự đồng như Tam Vị Chúa Mường, nhưng nếu có đại tiệc mở đàn Chúa Bói thì người ta cũng hay thỉnh Chúa Bà về. Khi giáng đồng chúa Bà Cà Phê thường mặc áo đen (có nơi hầu Chúa lại mặc áo xanh hoặc áo vàng, tuy nhiên khá ít người hầu chúa mặc màu áo như vậy), chúa về đồng cũng múa mồi.

Xem thêm Thần tích về Chúa Bà Cà Phê

Bản văn Chúa Bà Cà Phê

Bản 1

Ai lên tới chín tư châu thổ
Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê.
Một vùng phong cảnh sơn khê
Hồn thiêng sông núi danh tài còn ghi.
Trong tích cũ Lê triều thái tổ
Một thôn nghèo mán đỏ trên nương.
Lam chiều khói tỏa màn sương
Chim kêu vượn hót ven đường hoa chen.
Ngày thiêng sổ chọn một giờ
Trời sai tiên nữ cầm cờ giáng sinh.
Đêm thanh giờ tý hiện ra điện tiền
Khắp một vùng yên lặng màn đêm.
Sao sa sáng tỏ ở bên thềm
Chợt nghe giáng hạ tiên nàng thánh linh.
Dáng phong tư hoa kỳ đua thắm
Luyện phép tiên thái thượng lão quân.
Tử vi xem tướng như thần
Bói trong gia sự mười phân vẹn mười.
Đoán thần tướng thương dân chính đạo
Giải hạn tai chỉ bảo căn ro
Giận loài tàn bạo bất lương
Khuyên quay đầu lại tìm đường tu tâm.
Mang tài cứu nước cứu dân
Chúa bà sáng tỏ trần phàm còn duyên.
Loài bất lương thượng thiên an bài
Loài bất lương thượng thiên an bài.
Giờ dần chúa ở thiên thai trở về
Khắp hang động sơn khê chúa dạo.
Đức vua phong nữ đạo thần linh
Du thuyền yên thế cứu dân.
Lập đền hương khói xa gần nhớ ơn
Tiên nhớ cảnh thủy sơn bắc địa.
Giáng trần phàm cao lùng cà phê
Núi non trăng nước hương khê
Chim kêu vượn hót hạc bày dâng hoa.
Môi son má phấn da ngà
Thơm thơm tóc phượng rà rà lưng ong.
Chúa bà thơm thơm tóc phượng rà rà
Áo chàm khăn thắm đai hoa kiềng vàng.
Khăn vắt ngang lưng đeo xà tích
Tai hoãn vàng vòng ngọc kim cương.
Ấn phù đạo pháp cương thường
Ngự đồng phán bói chỉ đường trần gian.
Có phen chơi cảnh bích động thanh nhàn
Ngự lầu hồng phủ tía thênh thang.
Suối trong nước bạc rừng vàng
Núi rừng trùng trùng điệp điệp thang mây.
Ngắm xem phong cảnh đền đây
Thác reo uốn khúc thông cây rườm rà
Trăng soi bóng liễu la đà.
Rừng cấm chúa bà dạo bàn cờ ngự vui
Chúa bà cà phê hách danh trần phàm.
Oai danh thần pháp chúa bà trừ gian
Đêm cùng ngày chúa soi xét nhân gian.
Nghe chúa hạ lệnh giúp dân trừ tà
Danh thơm còn mãi vang xa.
Tiếng lòng thổn thức chúa bà thương dân
Công người như nước như non.
Trọn đời giữ tấm lòng son vì đời
Ai hay lẽ sao trời vật đổi.
Lánh bụi trần về cõi hư không
Đồi cao còn dấu tiên rồng.
Ban tiên đủng đỉnh gót hồng múa ca
Ngũ âm tay đàn tang tích tình tang.
Tay đàn tang tích tình tang
Tiếng tơ tiếng trúc dịu dàng bẻ bai
Tiếng thổ tiếng mường khoan thai điểm đót.
Cảnh lâm thiền vượn hót chim kêu
Mười hai cô thổ mán theo hầu.
Muôn loài khắp chốn đâu đâu vọng cầu
Ba mươi sáu cửa động quy đầu làm tôi.
Ánh đuốc kia sáng tỏ ngân hà
Đuốc soi sáng khắp gần xa.
Soi cho đệ tử lộc tài bình an
Đệ tử con khấu đầu vọng bái.
Xin chúa bà giáng phúc lưu ân
Độ cho đệ tử thiên xuân thọ trường.

Bản 2

Cửa thánh điện hương bay trầm sạ
Tòa tiên cung thánh giá thung dung.
Châu phê đôi chữ phượng long
Chúa Tiên chính vị người nùng Lạng Sơn.
Trước điện đường nhang dâng thành kính
Tâm chí thành phụng thỉnh chúa tiên.
Quang minh nổi dấu nam thiên
Giáng sinh thần nữ đề tên bảng vàng.
Đất cao sơn bản làng Hữu Lũng
Phố Vị ngàn thắng động tiên sơn.
Nổi danh chính vị tiên nương
Tinh thông chiêm thuật tầm phương độ người.
Phép linh ứng đổi dời mệnh số
Đức tu tâm gia hộ quán thương.
Quẻ ban phán bảo tỏ tường
Dân an quốc thái muôn phương thuận thời.
Đồi Cà phê chính ngôi chúa ngự
Cửa linh từ rực rỡ đăng nhang.
Trăm hoa đua nở trên ngàn
Non thiêng nước độc quan san dặm trường.
Công ơn đức lưu phương bách thế
Phúc truyền lai lan quế xum đình.
Chữ đề vạn cổ anh linh
Bảo dân hộ quốc sử xanh dõi truyền.
Công ơn đức lập đền phụng sự
Thỉnh Chúa Bà thượng ngự giáng lâm
Chữ rằng Thánh giáng lưu ân​.