Chúa Nguyệt Hồ còn gọi là Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ hay Chúa Bói Nguyệt Hồ. Gọi Chúa Nguyệt Hồ là Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ bởi Chúa là chúa thứ hai trong Tam vị Chúa Mường. Ngoài ra, Chúa Nguyệt Hồ còn gọi là Nguyệt Nga Công chúa.
Trong Tam Vị Chúa Mường thì bà Chúa Nguyệt là Bà Chúa Bói danh tiếng bậc nhất và rất hay ngự đồng. Thông thường, khi có mở đàn Chúa Bói mà không thỉnh được cả Tam Vị Chúa Mường về ngự thì người ta thường hay thỉnh bà về chứng cả ba tòa chúa (Màu đỏ, màu xanh và màu trắng) còn bình thường thì chúa về chứng tòa Chúa Đệ Nhị màu xanh. Khi ngự đồng, chúa mặc áo xanh, múa mồi. Đôi khi chúa ngự về còn dùng lá trầu quả cau để xem bói, phán bảo trần gian.

Bản văn Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Ai lên đến Cao Sơn Bạch Mã
Hỏi thăm Đền Chúa Nguyệt nơi nao.
Hỏi thăm ga Kép mà vào
Đền thờ Chúa Bói khác nào động tiên.
Bốn mùa hoa trái dâng lên
Bạn tiên tấp nập đôi bên ra vào.
Trước ngôi cao rầu rầu nét mặt
Chiếc gậy son chúa đặt phía sau.
Lá trầu với lại quả cau
Tiền đài chiếc tráp sơn màu xanh lam.
Chúa ngồi đó lòng đau như cắt
Dưới trần phàm bao kẻ u mê.
Nhớ người con gái thôn quê
Thơ ngây nhưng đã phải đà nhất tâm.
Sống âm thầm mồ côi cha mẹ
Gặp được thầy Quỷ Cốc tiên sinh.
Một đời làm phúc quên mình
Tiên sinh làm phép đặt tên Nguyệt Hồ.
Tiếng đồn cho tới Kinh Đô
Có Tiên Chúa Bói Nguyệt Hồ rất hay.
Cửa nhà gia sự hôm nay
Đồng gia tín chủ Chúa Bà chỉ cho.
Chúa truyền các ghế khỏi lo
Sắm sanh sửa lễ làm tôi Chúa Bà.
Dâng lên vải vóc lụa là
Thoi xanh, ngựa tía tiến về ngàn xanh.
Thoi xanh tiến cả mái chèo
Hình hài nón chúa bạc vàng kim ngân.
Dâng rồi sẽ được bình an
Thung dung được hưởng lộc trời chúa ban.
Ai mà khổ ải chuân chuyên
Nhang đăng phụng sự sớm khuya kính thờ.
Nguyệt Hồ có tự bao giờ
Rừng sim ao cá cảnh trời mỏ than.
Ai mà vận hạn khó qua
Cúi đầu học chữ Di Đà từ tâm.
Ăn năn hối cải chuyên cần
Nhang hoa phụng sự hương hoa kính thờ.
Nguyệt Hồ có tự bao giờ
Nguyệt Hồ ân tích đền thờ chúa tiên.

5/5 - (1 bình chọn)