1167 lượt xem

[Bản văn] Quốc Mẫu Âu Cơ

[Bản văn] Quốc Mẫu Âu Cơ

Bản văn Quốc Mẫu Âu Cơ

Đệ tử dâng quả thực nhang đăng
Cúi xin Quốc Mẫu giáng trần hiển linh.
Hồng Bàng thuở Văn Minh dã sử
Bốn nghìn năm rạng rỡ bản hùng ca.
Đế Lai vua ở phương xa
Có cô con gái đặt là Âu Cơ.
Đế Lai vốn ước mơ hoài bão
Thăm phương Nam nung nấu ngày đêm
Rồi vua cũng được thỏa niềm
Mang theo gia đạo về miền Nam Bang.
Âu Cơ vốn dung nhan xinh đẹp
Người hiền lành tính nết thảo ngay
Nữ công gia chánh kiệm tài
Ngẫm về con gái Đế Lai rất mừng.
Giao việc nhà cho con trông giữ
Đi săn rừng làm thú tiêu dao
Non sông Xích Quỷ đẹp sao
Gia tài cơ nghiệp vua trao gái hiền.
Nước Nam Hải thiên nhiên khéo tạc
Có rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu.
Lạc Long Quân, đấng anh hào
Vốn người thủy phủ cung đao gồm tài.
Chém Ngư Tinh ra oai dũng lược
Giết Hồ Tinh làm phúc cứu sinh
Trên rừng còn có Mộc Tinh
Ngài dùng mọi phép gia hình trừ yêu.
Thấy dân còn trăm điều lam lũ
Ngài dạy dân tết cỏ để nằm
Vỏ cây khéo để che thân
Làm nhà, trồng lúa thêm phần ấm no.
Dạy dân biết nhỏ to đoàn kết
Đạo gia đình thắm thiết yêu thương
Tránh thù kết bạn muôn phương
Sơn khê, cẩm tú mọi đường hiếu sinh.
Nay Giặc dã mang binh xâm phạm
Ngài trở về cứu nạn cho dân
Âu Cơ thấy được Long Quân
Khôi ngô, tuấn tú, muôn phần xốn xang.

Vượt muôn thử thách gian nan
Kết duyên chồng vợ vẻ vang giống nòi.
Ánh trăng vằng vặc giữa trời
Sinh ra trăm trứng hóa thời trăm trai.
Thành dân Bách Việt anh tài
Mở mang bờ cõi hình hài nước Nam.
Vẻ vang con cháu Hồng Bàng
Có người Quốc Mẫu đoan trang thục hiền.
Mẫu dạy dân nhường dưới kính trên
Dạy dân chăm chỉ chuyên cần thảo ngay.
Dạy dân gắng sức đua tài
Dạy dân già trẻ gái trai thuận hòa.
Mẫu ngự về muông thú reo ca
Cây thêm tươi tốt nở hoa lạ thường.
Mẫu về ngự đất Hiền Lương
Ngắm nhìn phong cảnh mọi đường Mẫu khen.
Mẫu thương cho khắp bản đền
Mẫu thương già trẻ dưới trên trong ngoài.
Mẫu dạo chơi nước Nhược non Đoài
Đức từ mẫn huệ muôn loài kính yêu.

Mai Văn Sinh.

>>> xem thêm Quốc Mẫu Âu Cơ