Bản văn Quốc Mẫu Âu Cơ

Đệ tử dâng quả thực nhang đăng
Cúi xin Quốc Mẫu giáng trần hiển linh.
Hồng Bàng thuở Văn Minh dã sử
Bốn nghìn năm rạng rỡ bản hùng ca.
Đế Lai vua ở phương xa
Có cô con gái đặt là Âu Cơ.
Đế Lai vốn ước mơ hoài bão
Thăm phương Nam nung nấu ngày đêm
Rồi vua cũng được thỏa niềm
Mang theo gia đạo về miền Nam Bang.
Âu Cơ vốn dung nhan xinh đẹp
Người hiền lành tính nết thảo ngay
Nữ công gia chánh kiệm tài
Ngẫm về con gái Đế Lai rất mừng.
Giao việc nhà cho con trông giữ
Đi săn rừng làm thú tiêu dao
Non sông Xích Quỷ đẹp sao
Gia tài cơ nghiệp vua trao gái hiền.
Nước Nam Hải thiên nhiên khéo tạc
Có rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu.
Lạc Long Quân, đấng anh hào
Vốn người thủy phủ cung đao gồm tài.
Chém Ngư Tinh ra oai dũng lược
Giết Hồ Tinh làm phúc cứu sinh
Trên rừng còn có Mộc Tinh
Ngài dùng mọi phép gia hình trừ yêu.
Thấy dân còn trăm điều lam lũ
Ngài dạy dân tết cỏ để nằm
Vỏ cây khéo để che thân
Làm nhà, trồng lúa thêm phần ấm no.
Dạy dân biết nhỏ to đoàn kết
Đạo gia đình thắm thiết yêu thương
Tránh thù kết bạn muôn phương
Sơn khê, cẩm tú mọi đường hiếu sinh.
Nay Giặc dã mang binh xâm phạm
Ngài trở về cứu nạn cho dân
Âu Cơ thấy được Long Quân
Khôi ngô, tuấn tú, muôn phần xốn xang.

Rate this post