Tìm hiểu về Tứ Phủ Thánh Cậu trong Đạo Mẫu Việt Nam

Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cậu đứng sau Ngũ Vị Tôn Quan, Tứ Phủ Thánh Chầu, Tứ Phủ Quan Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô. Tứ Phủ Thánh Cậu gồm có 12 Thánh Cậu, các Thánh Cậu là các hình tượng nam thiếu niên: nhanh nhẹn, xông xáo, mạnh mẽ, hiếu động và thường là hầu cận […]

Read More

Thánh Mẫu Bà Chúa Năm Phương

Bà Chúa Năm Phương Bà Chúa Năm Phương là một vị thánh mẫu có quyền năng trong tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam. Bà được giao quyền cai quản năm phương trời đất, bản cảnh bản xứ ngũ phương vậy nên được tôn xưng là Bà Chúa Quận Năm Phương (hay là Vũ Quận […]

Read More