553 lượt xem

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai (Chiêu Dung Công Chúa)

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai có danh hiệu là Chiêu Dung công chúa. Vốn là Mai Hoa công chúa – Bồng Lai Tiên nữ ở trên thượng giới giáng sinh Nam việt cứu dân hộ quốc.

Những năm đầu công nguyên, ở Thiên Lộc, phủ Đức Quang (Chương Mỹ, Hà Tây) có ông Tù trưởng tên là Đặng Công Thành kết duyên cùng bà Lý Thị Ngọc. Vốn nhân đức làm ăn lương thiện, ông bà sinh hạ được 5 người con trai. Sau khi chồng mất, gặp buổi nạn ly, bà nuôi chí yêu nước và truyền cảm hứng này cho con, bà tập hợp binh sĩ tiêu diệt giặc, thế giặc mạnh nhiều phen bà phải rút về bảo toàn lực lượng. Nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, bà cùng các con cất quân về quần tụ. Thấy tư chất của bà Trưng Nữ Vương đặt tên cho bà Lý Thị Ngọc Ba, (ý nghĩa là quan trọng thứ ba sau Hai Bà). Sau khi chiến thắng, Trưng Trắc xưng vua phong cho bà Chiêu Dung Công chúa giao cho đất Kim Cốc làm thái ấp.

Một hôm, mây mù kéo đến, sóng gió nổi lên, tất thảy mẹ con bà xuống thuyền, khi sóng lặng, không thấy mẹ con bà trở về, mọi người cho là bà đã hóa bèn lập đền thờ, hôm đó là mùng 6 tháng chạp.

Chầu lại còn có một hóa thân nữa cũng giáng vào họ Lý và cũng tên là Lý Thị Ngọc Ba, sinh ở Quý Hương, An Thái, Vụ Bản, Nam Định, sau Chầu trở thành nữ tướng. Tương truyền rằng, Chầu là người mạnh mẽ, khẳng khái, chính trực, ai làm sai quân phép thì chém luôn rồi mới tấu, Chầu giúp vua dẹp giặc và trấn thủ vùng Hà Trung, Thanh Hóa nên được vua phong là Chiêu Dung Công chúa.

Chầu đệ tứ được Quốc Mẫu giao cho nhiệm vụ khâm sai Tứ phủ, Tam Tòa, biên sổ Thiên đình, quyền cai bản mệnh.

Chầu đệ tứ ít khi ngự đồng, khi ngự đồng Chầu mặc áo vàng, cầm quạt khai quang rồi múa kiếm cờ lệnh.

Chầu được thờ ở đền Chầu đệ tứ ở Phủ Dầy, Đền Cây Thị (Hà Trung, Thanh Hóa) và đền Cốc Thượng ở (Chương Mỹ, Hà Tây). Chầu có 2 giáng thân nên có 2 ngày lễ mùng 6 tháng chạp và 14 tháng 3.