839 lượt xem

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên – Vĩnh Phúc

Chúa Tây Thiên là người ban lộc bói toán và cúng lễ. Thường thì ít ngự đồng. Thông thường có đàn chúa Bói thì chúa về chứng tòa Bói màu đỏ. Chúa ngự đồng mặc áo đỏ, chít khăn choàng dài trên đầu, chỉ cầm quạt và khai quang. Đền thờ Chúa là ở Tây Thiên – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Phúc.

Đền thờ Chúa Đệ Nhất Tây Thiên ở Vĩnh Phúc
Đền thờ Chúa Đệ Nhất Tây Thiên ở Vĩnh Phúc

Đời Hùng Chiêu Vương ở đạo Sơn Tây có một ông hào trưởng họ Lăng và vợ là Đào Thị Liễu tới 40 tuổi mà không có con. Một đêm bà nằm mơ lên núi Tam đảo lễ bái, thấy có mây ngũ sắc hiện ra thì thấy toàn tiên nữ đang nhảy múa ca hát, tỉnh giấc bà nghĩ có điềm lành. Quả thực, không lâu sau bà thụ thai, nhưng cái thai ở trong bụng mẹ tới 14 tháng. Ngày mùng 10 tháng 5 bà hạ sinh được người con gái. Đặt tên là Linh Thị Tiêu. Gia đình vương trưởng nên ông bà họ Linh chăm lo cho tiểu thư học hành tử tế, nữ tắc nữ công, khi lớn lên lại có tài năng võ nghệ, binh thư thao lược.

Một lần, Hùng Chiêu Vương lên núi Tam Đảo lễ bái, gặp người con gái xinh đẹp nết na đem lòng yêu mến và cho về kinh làm Chính phi. Người con gái đó chính là Lăng Thị Tiêu.

Lúc bấy giờ, có giặc phương Bắc xâm lăng, Vua Hùng loan báo khắp thiên hạ tìm người tài cứu quốc. Hưởng ứng lời hiệu triệu, bà về quê chiêu tập binh sĩ về kinh đầu quân, Vua lại sức thêm binh sĩ cho bà ra trận. Quân giặc đại bại, khải hoàn về kinh, Vua ban thưởng lại phong “Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Đại vương” cả huyện ăn mừng chiến thắng.

Một ngày đẹp trời, tự nhiên trên trời có đám mây năm màu hạ xuống có Sứ giả truyền lệnh đón rước nàng về trời, nói xong nàng biến mất cùng đám mây. Hôm đó ngày 15 tháng 2. Hùng Vương lại gia phong thêm “Tam Đảo Sơn Trụ Quốc mẫu Đại vương đệ nhất thượng đẳng phúc thần”.