456 lượt xem

[Hà Giang] Miếu Ông – Miếu Bà

Miếu Ông – Miếu Bà

Miếu Ông – Miếu Bà. Nằm ở Khâu Vai huyện Mèo Vạc, nơi đây không chỉ được biết đến có chợ tình truyên thống mà còn có ngôi miếu cổ rất linh thiêng. Ngôi Miếu dựng lên vừa để tưởng nhớ câu truyện xưa cảm động của cô gái người Giấy và chàng trai người Nùng do sự ngăn cấm của dòng họ. Miếu tổ chức lễ hội vào ngày 2/2 và ngày 2/8 âm lịch, theo người dân trong bản thì đây là ngày giỗ ông và giỗ bà.

Miếu Ông – Miếu Bà
Miếu Ông – Miếu Bà

 

Dâng lễ ở Miếu Ông – Miếu Bà
Dâng lễ ở Miếu Ông – Miếu Bà

 

Người dân dâng lễ
Người dân dâng lễ

 

Miếu Ông – Miếu Bà ở Hà Giang
Miếu Ông – Miếu Bà ở Hà Giang