377 lượt xem

[Nam Định] Đền Vĩnh Lại

Đền Vĩnh Lại

Đền Vĩnh Lại thuộc thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, thờ Bạch Đẳng – Cao Lôi, hai vị tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Dưới trướng Hai Bà Trưng, Bạch Đẳng gặp Cao Lôi và hai người kết nghĩa anh em, cùng về trang Vĩnh Phúc, huyện Thiên Bản (nay thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Vụ Bản) để mộ thêm quân lính.

Đền Vĩnh Lại – Nam Định
Đền Vĩnh Lại – Nam Định

Tại trang Vĩnh Phúc, hai ông đã xây dựng đồn trong, đồn ngoài ở phía Đông và phía Tây khá kiên cố. Đồn xưa, nay không còn, nhưng dấu ấn vẫn in đậm trong tên các địa danh. Đó là khu đồng binh với cánh đồng Rậm, diện tích khoảng chừng hơn 3 ha, cùng con bơn chạy dọc từ Đông sang Tây với tên gọi là đường Rậm như dãy thành đất che chắn ở mặt Bắc.

Cổng Đền Vĩnh Lại
Cổng Đền Vĩnh Lại

Khi Mã Viện xâm lược nước ta lần thứ hai, hai ông đã tuyển lựa những người tâm phúc trong các dòng họ ở trang Vĩnh Phúc để cùng lo việc nước. Mùa xuân năm Quý Mùi, Hai Bà Trưng cùng các tướng sĩ trong thế yếu phải rút lui. Trước thế giặc quá mạnh, Bạch Đẳng và Cao Lôi đã nhảy xuống sông tự vẫn để giữ tấm lòng tận trung với nước. Nhân dân trang Vĩnh Phúc thương tiếc hai vị tướng tài danh đã lập đền thờ trên mảnh đất nguyên là doanh trại xưa.