Home Phật giáo Phật đản sinh: 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp

Phật đản sinh: 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp

32
0
Phật đản sinh: 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp
Phật đản sinh: 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp

Theo kinh sách, khi giáng sinh đức Phật mang vẻ đẹp của một vị thánh với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cụ thể các tướng tốt và vẻ đẹp này là gì?

Để lại nhận xét

Please enter your comment!
Please enter your name here