Home Phật giáo Sự tích Đức Phật đản sinh

Sự tích Đức Phật đản sinh

77
0
Sự tích Đức Phật đản sinh
Sự tích Đức Phật đản sinh

Cách đây hơn 2600 năm về trước. Trong cảnh tăm tối, u mê của cõi sa bà đầy đau khổ này. Tại Ấn Đô có một bậc thánh, một vị bồ tát hạ sinh trong hình tướng con người để giáo hóa, độ sinh. Đem lại sự giải thoát tuyệt đối cho chúng sinh.

Đản sinh nghĩa là con người sinh ra một cách xán lạn, an vui. Người ra đời để đem ánh sáng trí tuệ cho nhân loại, đem niềm vui giải thoát cho mọi người.

Trước khi hạ sinh tại thế giới Sa Bà này, ngài là thái tử trên cung trời Đâu Suất Đà Thiên, tầng trời thứ 4 trong 6 tầng trời cõi Dục Giới. Hiệu của ngài là Hộ Minh Bồ Tát. Với hạnh nguyện độ sinh cao cả của ngài, ngài không chọn thế giới cực lạc an vui để thành Phật như Phật A – Di – Đà hay đức Phật Dược Sư. Mà ngài quán chiếu đến các cõi khổ đau, u mê để hóa độ.

Sự tích Đức Phật đản sinh
Sự tích Đức Phật đản sinh

Ngài đã chọn thế giới Sa Bà này tại nước Ấn Độ đề Hạ Sinh.

Ngài hạ sinh trong thời kỳ mà hành tinh này đang trong kiếp giảm, nghĩa là trung bình tuổi thọ con người cứ 100 năm thì giảm đi 1 tuổi. Giảm đến bao giờ tuổi thọ còn 10 tuổi thì sẽ 100 năm tăng 1 tuổi. Như vậy tuổi thọ trung bình của con người tính từ thời đức Phật đến nay đã giảm 26 tuổi.

Trong thời kiếp giảm, tuổi thọ ngắn ngủi, chúng sinh mê muội lầm than, đầy rẫy những khó khăn trắc trở để độ sinh. Nhưng với tấm lòng từ bi của người. Người đã chọn giáng sinh vào cõi sa bà, tại nước Ấn Độ. Xuất thân ở dòng dõi hoàng tộc cao quý, với cha là ngài Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma-Gia.

Xem thêm  Cổng Tam Quan trong Chùa: Ý nghĩa & biểu tượng

Thời kỳ đó, ở Ấn Độ xã hội bị phân chia giai cấp rất sâu sắc. Ngài không chọn tầng lớp thứ dân nghèo khổ để giáng sinh, không chọn tầng lớp bà la môn cao quý để giáng sinh mà ngài chọn dòng dõi hoàng tộc. Dòng dõi hoàng tộc mới đủ để đáp ứng các phước báu của ngài. Đủ các thuận duyên để sau này khi truyền đạo không bị ngăn cấm bởi quyền lực. Ngài cũng thể hiện bài học cho mọi người về thuyết vô thường, việc giàu có, của cải thế gian hay quyền lực đế vương cũng chỉ là tạm bợ, nay còn mai mất. Chỉ có trí tuệ giải thoát và tu tập giải thoát mới là con đường đúng đắn nhất, chân thật nhất, thù thắng nhất để mọi người noi theo.

Ngài bỏ tài sản, địa vị như bỏ đờm rãi để cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài chọn dòng dõi vua Tịnh Phạn với lý lịch bảy đời trong sạch để tái sinh, ngài chọn thân mẫu là hoàng hậu Ma – Gia tuổi thọ chỉ còn 10 tháng – 7 ngày để tái sinh. Theo kinh điển, Thân Mẫu của các vị Phật sau khi sinh đức Phật thọ mạng sẽ không quá 7 ngày. Khi mất đi vì công đức sinh cho thế gian một vị Phật mà được tái sinh lập tức lên cõi trời Đao Lợi để hưởng phước báu cõi trời.

Như vậy, để giáng sinh và thành Phật, đức Phật đã quán chiếu trong tam thiên đại thiên thế giới trên 4 khía cạnh: Nơi thị hiện, Thời gian thị hiện, Tầng lớp thị hiện và Cha Mẹ. Khi đầy đủ cơ duyên cùng với hạnh nguyện cao quý của ngài thì đúng ngày trăng tròn – Vesak ngài đã đản sinh.

Xem thêm  Phật đản sinh: Điềm cát tường trong ngày Đức Phật đản sinh

Để lại nhận xét

Please enter your comment!
Please enter your name here