Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Bà Chúa Năm Phương

Tag Archives: Bà Chúa Năm Phương

Thánh Mẫu Bà Chúa Năm Phương

Bà Chúa Năm Phương Bà Chúa Năm Phương là một vị thánh mẫu có quyền năng trong tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam. Bà được giao quyền cai quản năm phương trời đất, bản cảnh bản xứ ngũ phương vậy nên được tôn xưng là Bà Chúa Quận Năm …

Xem tiếp