Thứ Bảy, Tháng Tám 8, 2020
Trang chủ Tags Bản văn

Tag: bản văn

[Bản văn] Ông Hoàng Chín (Quan Hoàng Chín Cờn Môn)

Bản văn Ông Hoàng Chín Hương một triện lòng thành kính tiến Cung thỉnh mời Hoàng Chín Cờn Môn Cửu trùng ngọc bệ chí tôn Khâm sai Hoàng...

[Bản văn] Ông Hoàng Tám (Quan Hoàng Tám – tướng quân...

Quan Hoàng Tám không giáng trần nên không có đền thờ và không có thần tích. Tuy nhiên, có người cho rằng Ông Hoàng Tám...

[Bản văn] Ông Hoàng Bảy

Ông Bảy là Ông Hoàng hay ngự về đồng nhất, cũng bởi vì trong hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, ông rất hay chấm lính...

[Bản văn] Ông Hoàng Đôi Triệu Tường

Hiện thân của Ông Hoàng Đôi là Tướng quân Nguyễn Hoàng. Ông theo lệnh vua cha, giáng sinh lên cõi trần gian, làm con trai thứ...

[Bản văn] Ông Hoàng Bơ

Ông Hoàng Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Khi giá ngự đồng, ông mặc áo trắng (có thêu...

[Bản văn] Ông Hoàng Cả

Dân gian hay gọi Ngài là Quan Hoàng Cả, Ông Hoàng Quận. Trong Tứ phủ Ngài là anh cả, giáng sinh đầu tiên -...

[Bản văn] Quốc Mẫu Âu Cơ

Bản văn Quốc Mẫu Âu Cơ Đệ tử dâng quả thực nhang đăng Cúi xin Quốc Mẫu giáng trần hiển linh. Hồng Bàng thuở Văn Minh dã...

[Bản văn] Đức Ông Trần Triều – Trần Hưng Đạo

Nếu một người có căn số hầu các giá nhà Trần thì giá Đức Ông có thể là giá mở khăn đầu tiên (vì...

[Bản văn] Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Trong hàng Ngũ Vị Tôn Ông, cùng với Quan Lớn Đệ Tam, Quan Đệ Ngũ cũng là một vị quan lớn danh tiếng hết sức lẫy...

[Bản văn] Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Trong tòa quan lớn, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh...

Nhiều người xem