Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cậu Bé Cửa Đông

Tag Archives: Cậu Bé Cửa Đông

Cậu Bé Cửa Đông

Cậu Bé Cửa Đông (Cửa Suốt) Thánh Cậu Bé trấn giữ Cửa Đông. Cậu Bé Cửa Suốt là cháu trai của Hưng Đạo Vương, ngang bằng với Cô Bé Cửa Suốt, cậu là Cậu Bé Quận bản đền trấn giữ trong Đền Cửa Ông, được Đức Ông Đệ Tam trao …

Xem tiếp