Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

Tag Archives: Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ (Chầu Bà Đệ Tam Thoải Cung) Chầu Đệ Tam Thoải Phủ được coi là hóa thân của Mẫu Đệ Tam. Chầu vốn là Thủy Tinh Tiên Nữ, con vua Thủy Tề, ở chốn Long Cung, chầu thường được tôn xưng là Lân Nữ Công Chúa, …

Xem tiếp