Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: chầu bát nàn

Tag Archives: chầu bát nàn

[Bản văn] Chầu Bát Nàn

[Bản văn] Chầu Bát Nàn

Chầu Bát Nàn cũng thường hay ngự về đồng (nhất là trong những dịp tiệc vui hoặc về đền chầu). Khi ngự đồng bà thường mặc áo màu vàng (trước đây thì thường lại là màu xanh), đầu đội khăn đóng (khăn vành dây) màu vàng, có dải von hoặc …

Xem tiếp