Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Bé Bắc Lệ

Tag Archives: Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Bé Bắc Lệ

Chầu Bé Bắc Lệ – Lạng Sơn Chầu Bé Bắc Lệ. Chầu Bé vốn gốc người Nùng, dưới thời Lê Thái Tổ, chầu giáng sinh xuống miền Bắc Lệ, Lạng Sơn. Chầu cũng là vị có công giúp dân, giúp nước. Có tài liệu cho rằng Chầu Bé tuy là …

Xem tiếp