Thứ Sáu, Tháng Bảy 10, 2020
Trang chủ Tags Chầu Chín Cửu Tỉnh

Tag: Chầu Chín Cửu Tỉnh

[Bản văn] Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Chín Cửu Tỉnh chính là Quỳnh Hoa Công chúa, chầu cùng với Chầu Nhất (Quế Hoa Công chúa) giáng sinh đất Bỉm Sơn...

Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Chín Cửu Tỉnh (Chầu Cửu Đền Sòng) Chầu Bà vốn là tiên nữ trên Thiên Đình, sinh giáng ở đất Bỉm Sơn, Thanh Hóa,...

Nhiều người xem