Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Chín Cửu Tỉnh

Tag Archives: Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Chín Cửu Tỉnh (Chầu Cửu Đền Sòng) Chầu Bà vốn là tiên nữ trên Thiên Đình, sinh giáng ở đất Bỉm Sơn, Thanh Hóa, làm phúc giúp dân. Sau này khi thác hóa bà trờ thành vị Chầu Bà kề cận, biên chép sổ sách bên Cửu Trùng Thiên …

Xem tiếp