Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Mười Đồng Mỏ

Tag Archives: Chầu Mười Đồng Mỏ

Chầu Mười Đồng Mỏ

Chầu Mười Đồng Mỏ – Lạng Sơn Chầu Mười Đồng Mỏ. Chầu Mười vốn là người Tày, dưới thời Lê Thái Tổ Trung Hưng khởi binh chống giặc Minh Chầu sinh quán trong một gia đình có truyền thống đao cung ở đất Mỏ Ba (Đồng Mỏ), Lạng Sơn. Sau …

Xem tiếp