Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chầu Năm Suối Lân

Tag Archives: Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân – Hữu Lũng, Lạng Sơn Chầu Năm Suối Lân. Chầu Năm vốn là người Nùng, dưới thời Lê Trung Hưng (còn có tài liệu ghi lại rằng, chầu là công chúa tìm nơi thanh vắng, đền cảnh Suối Lân thì chầu ở lại giúp dân), theo …

Xem tiếp