Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Tag Archives: Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên – Vĩnh Phúc Chúa Tây Thiên là người ban lộc bói toán và cúng lễ. Thường thì ít ngự đồng. Thông thường có đàn chúa Bói thì chúa về chứng tòa Bói màu đỏ. Chúa ngự đồng mặc áo đỏ, chít khăn choàng dài trên …

Xem tiếp