Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Tag Archives: Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ – Bắc Giang Thần Tích Chúa Bà Nguyệt Hồ là bà Chúa Bói dưới thời Hùng Vương (có tài liệu lại nói chúa cũng giáng thế dưới thời Lê Trung Hưng, lại có tài liệu nói bà là con gái nuôi của Vua Hùng). Tương …

Xem tiếp