Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tag Archives: Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Chúa Đệ Tam Lâm Thao – Bà Chúa Ót Chúa Bà Đệ Tam Lâm Thao là bà chúa chữa dưới thời Hùng Vương. Bà còn có tên là Bà Chúa Ót (theo một số ý kiến thì Tam Vị Chúa Mường có bà chúa Lâm Thao là bà chúa thỉnh …

Xem tiếp