Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chùa Ông Cần Thơ

Tag Archives: Chùa Ông Cần Thơ

[Cần Thơ] Chùa Ông

Chùa Ông ở Cần Thơ Chùa Ông được đồng bào người Hoa, người Kinh thường xuyên đến viếng. Ngày Tết là một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo quan trọng, là những này lễ hội lớn nhất trong năm. Tùy theo điều kiện kinh tế mà trong những ngày này …

Xem tiếp