Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Chúa Thác Bờ

Tag Archives: Chúa Thác Bờ

[Bản văn] Chúa Thác Bờ

[Bản văn] Chúa Thác Bờ

Chúa Thác Bờ rất hay ngự về đồng, thông thường Chúa Thác thường hay ngự về sau Chầu Đệ Tam (vậy nên có người lại gọi là Chầu Thác Bờ nhưng đôi khi có người lại hầu Chúa Thác sau Chúa Mường Đệ Tam Lâm Thao hoặc hầu chúa sau …

Xem tiếp

Chúa Thác Bờ

Chúa Thác Bờ – Hòa Bình   Sự tích Bà vốn là người Mường, sinh quán ở đất Hòa Bình dưới thời nhà Lê (có người nói là thời Trần). Chúa Thác Bờ tên thật là Đinh Thị Vân, con gái một gia đình tộc trưởng người Mường ở Kim …

Xem tiếp