Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: cô bé cửa suốt

Tag Archives: cô bé cửa suốt

[Bản văn] Cô Bé Cửa Suốt

[Bản văn] Cô Bé Cửa Suốt

Cô Bé Cửa Suốt thuộc Công Đồng Nhà Trần chứ không nằm trong Tứ Phủ Thánh Cô, tuy vậy Cô cũng thường hay được hầu, khi ngự về đồng cô cũng mặc trang phục giống với Nhị Vị Vương Cô nhưng là màu trắng (cũng là do sự ảnh hưởng của Tứ …

Xem tiếp