Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Bé Thượng Ngàn

Tag Archives: Cô Bé Thượng Ngàn

Cô Bé Thượng Ngàn

Cô Bé Thượng Ngàn (Tiên Cô) Cô Bé Thượng Ngàn là Tiên Cô mà tên gọi thường được đặt theo tên các địa danh, các đền thờ. Các vị cô bé đều là những bộ nàng trên Tòa Sơn Trang, hầu Mẫu Thượng Ngàn, có rất nhiều cô bé trên …

Xem tiếp