Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Chín Thượng Ngàn

Tag Archives: Cô Chín Thượng Ngàn

Cô Chín Sòng Sơn-Cô Chín Thượng Ngàn

Cô Chín Sòng Sơn, Cô Chín Thượng Ngàn Đền Cô Chín Sòng Sơn tại Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Nếu từ Hà Nội về Thanh Hóa thì đền Mẫu Sòng nằm ở bên phải đường thì đền Cô Chín Sòng nằm bên trái. Hai đền chỉ cách nhau …

Xem tiếp