Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Tag Archives: Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Cô Đệ Nhất Thượng Thiên – Thiên Cung Công Chúa Cô Đệ Nhất Thượng Thiên. Cô cũng vốn là con Vua Cha dưới Thủy Tề dưới Thoải Cung, được phong là Thiên Cung Công Chúa trên Thiên Đình. Có người nói rằng cô cũng với Cô Chín hầu cận bên cạnh …

Xem tiếp