Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Đôi Thượng Ngàn

Tag Archives: Cô Đôi Thượng Ngàn

Cô Đôi Thượng Ngàn

Cô Đôi Thượng Ngàn – Ninh Bình Cô Đôi Thượng Ngàn vốn là con Vua Đế Thích trên Thiên Cung, được phong là Sơn Tinh Công Chúa. Sau cô giáng sinh xuống đất Ninh Bình làm con gái nhà một chúa đất ở chốn sơn lâm. Thần tích về Cô Đôi …

Xem tiếp