Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Sáu Sơn Trang

Tag Archives: Cô Sáu Sơn Trang

Cô Sáu Lục Cung – Cô Sáu Sơn Trang

Cô Sáu Lục Cung cũng vốn là thánh cô nguyên tích là người Nùng ở đất Hữu Lũng, Lạng Sơn. Có thuyết thì nói rằng Cô Sáu là tiên cô kề cận bên cửa Chúa Thượng Ngàn ở đất Trang Châu (chưa xác định rõ), còn lại đa phần đều …

Xem tiếp