Thứ Bảy, Tháng Sáu 6, 2020
Trang chủ Tags Cô Sáu Sơn Trang

Tag: Cô Sáu Sơn Trang

[Bản văn] Cô Sáu Sơn Trang – Cô Sáu Lục Cung

Cô Sáu Lục Cung hay còn gọi là Cô Sáu Sơn Trang. Cô là người hầu cận Chầu Lục nên được gọi là Cô...

Cô Sáu Lục Cung – Cô Sáu Sơn Trang

Cô Sáu Lục Cung cũng vốn là thánh cô nguyên tích là người Nùng ở đất Hữu Lũng, Lạng Sơn. Có thuyết thì nói rằng...

Nhiều người xem