Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: Cô Tám Đồi Chè

Tag Archives: Cô Tám Đồi Chè

Cô Tám Đồi Chè

Cô Tám Đồi Chè-Thanh Hóa Cô Tám Đồi Chè giáng sinh dưới thời Lê Thái Tổ dấy binh khởi nghĩa, cô là người thiếu nữ trồng hái búp chè tại vùng Phong Mục, Hà Trung, Thanh Hoá. Cô cũng có công giúp vua trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại …

Xem tiếp