Chủ Nhật, Tháng Bảy 12, 2020
Trang chủ Tags Đệ Nhị Vương Cô

Tag: Đệ Nhị Vương Cô

[Bản văn] Vương Cô Đệ Nhị

Khi hầu về hàng Hội Đồng Trần Triều, giá Vương Cô Đệ Nhị hay được hầu nhất. Khi ngự đồng cô thường mặc trang...

Đệ Nhị Vương Cô

Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà) Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà) Đại Hoàng Công Chúa Trần Thị Tĩnh. Cô là con gái thứ của...

Nhiều người xem