Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: đền sĩ nhiếp

Tag Archives: đền sĩ nhiếp

[Bắc Ninh] Đền Sĩ Nhiếp

Đền Sĩ Nhiếp Bắc Ninh Đền Sĩ Nhiếp nằm ở TL282, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh. Sỹ Nhiếp là người truyền bá văn hóa văn minh Hán học vào nước ta, đã xây dựng Luy Lâu sầm uất như một kinh đô của nước độc lập. Ông cho dựng …

Xem tiếp