Giải Mã Lá Số Tống Mỹ Linh

Giải Mã Lá Số Tống Mỹ Linh

Tống Mỹ Linh là một trong những phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bà là Đệ nhất Phu nhân Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1927 đến năm 1975, vợ của Tổng thống Tưởng Giới Thạch. Bà Tống Mỹ Linh sinh ngày 4 tháng 3 năm 1898 tại Thượng Hải, Trung Quốc. […]

Read More