Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: quan đệ ngũ

Tag Archives: quan đệ ngũ

Thần tích Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Quan Đệ Ngũ được cho là con của Thủy Đế, Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều Thập Bát), trong một gia đình ở phủ Ninh Giang (nay là Hải Dương), ông cũng là vị tướng quân tài ba kiêm lĩnh thuỷ bộ, được giao quyền trấn …

Xem tiếp