Chủ Nhật, Tháng Bảy 12, 2020
Trang chủ Tags Quan đệ ngũ

Tag: quan đệ ngũ

[Bản văn] Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Trong hàng Ngũ Vị Tôn Ông, cùng với Quan Lớn Đệ Tam, Quan Đệ Ngũ cũng là một vị quan lớn danh tiếng hết sức lẫy...

Thần tích Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Quan Đệ Ngũ được cho là con của Thủy Đế, Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều Thập Bát), trong một...

Nhiều người xem