Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: thánh mẫu

Tag Archives: thánh mẫu

[Bản văn] Ông Hoàng Bảy

[Bản văn] Ông Hoàng Bảy

Ông Bảy là Ông Hoàng hay ngự về đồng nhất, cũng bởi vì trong hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, ông rất hay chấm lính bắt đồng (có quan niệm cho rằng: những người nào mà sát căn Ông Hoàng Bảy thì thường thích uống trà tàu, hay đánh tổ tôm, …

Xem tiếp

[Bản văn] Ông Hoàng Bơ

Thần tích Quan Hoàng Bơ

Ông Hoàng Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Khi giá ngự đồng, ông mặc áo trắng (có thêu rồng kết uốn thành hình chũ thọ), thắt đai vàng, đầu đội khăn xếp có thắt lét trắng, cài chiếc kim lệch màu trắng bạc. Có …

Xem tiếp